Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Изпълнение

Изпълнение

25.06.2013 г.
Принтирай

Общата оценка на изпълнението на Обществения договор показва все още ниско ниво на ангажираност на политическите партии и коалиции с участието в граждански инициативи, насочени към провеждане на открита и прозрачна предизборна кампания.  Инициативата оказа положителен ефект върху подготовката на членовете на избирателните комисии чрез провеждане на допълнителни обучения и върху повишаването на публичността при финансирането на предизборните кампании. За съжаление, не е постигнат търсеният ефект за по-активното осъществяване на самостоятелни кампании, специално фокусирани върху купуването на избирателни гласове, както и за повишаване на публичността относно броя на застъпниците на партиите в национален мащаб.

На официално отправената покана за провеждане на работни срещи и проверка на изпълнението на Договора се отзоваха следните политически партии: ПП „Граждани за европейско развитие на България”, ПП „Демократи за силна България”, ПП „Ред, законност и справедливост”, ПП „Българска социалистическа партия”, ПП „България на гражданите”, ПП „Партия на българските жени, ПП „Национално движение за стабилност и възход” и ПП „Новото време”. Партия „Новото време” се оттегли от официално участие в изборите, предвид което не може да бъде извършена оценка на реалното изпълнение на ангажиментите й по договора, а на декларираната готовност за съдействие. Реални действия по изпълнение на Договора осъществиха 5 партии: ГЕРБ, ДСБ, РЗС, БСП и ДБГ.