Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Принципи на наблюдението

Принципи на наблюдението

10.04.2013 г.
Принтирай

Клауза № 2: „Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия договор.” Клауза № 1: „Да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с международно утвърдените стандарти и да информират българските и европейските граждани и институции за резултатите от проведеното наблюдение.”

Водещ принцип за организациите, обединени в Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес, е независимостта и политическата неутралност при осъществяване на тази значима гражданска инициатива, насочена към повишаване на почтеността и прозрачността в предстоящите избори.

Всички официално регистрирани наблюдатели на Асоциация „Прозрачност без граници” (регистрирана от ЦИК с решение № 2367 от 03.04.2013 г.) са декларирали официално, че ще се придържат към принципите за политическа безпристрастност, професионализъм и коректност при извършване на наблюдението.

В рамките на месец април Асоциация  „Прозрачност без граници” извърши поредица от обучения на неправителствените организации и на официално регистрираните наблюдатели, с чието съдействие ще извърши мониторинг на предизборната кампания във всички райони на страната, както и наблюдение в изборния ден. Обучението е основано на водещите стандарти на международни организации с опит в мониторинга на изборния процес и в съответствие с методологията, разработена от Transparency international – България.