Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Доклад от наблюдението

Доклад от наблюдението

10.04.2013 г.
Принтирай

Клауза № 5: „Въз основа на резултатите и анализа от проведеното наблюдение да организират застъпническа кампания в полза на бъдещи законодателни, организационни и административни промени с цел гарантиране свободата и законността на следващите избори за членове на Европейския парламент, както и да предоставят на компетентните институции необходимата експертиза.”

В резултат от осъществения граждански мониторинг Асоциация „Прозрачност без граници” ще извърши обобщение и анализ на резултатите от наблюдението. Въз основа на тях, в рамките на период от два месеца след приключването на изборите, ще бъде публикуван доклад от наблюдението. Съществени компоненти от мониторинговия документ ще бъдат както конкретните факти за констатирани нарушения на изборния процес, така и препоръките за промени в изборното законодателство и в практиката на институциите, които са пряко ангажирани в подготовката и провеждането на изборите. Докладът ще бъде разпространен сред широк кръг от национални институции, граждански организации, международни организации, медии и експертната общност.