Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Стандарти при наблюдението

Стандарти при наблюдението

10.04.2013 г.
Принтирай

Клауза № 1: „Да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с международно утвърдените стандарти и да информират българските и европейските граждани и институции за резултатите от проведеното наблюдение.”

Основен ангажимент на Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес е да извърши наблюдение на подготовката и провеждането на предстоящите парламентарни избори в съответствие с международно утвърдените стандарти за мониторинг на изборния процес и с българското законодателство. В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници” (член на коалицията и официално регистриран от ЦИК наблюдател) разработи и прилага методология за наблюдение на изборния процес, която обхваща не само изборния ден, но целия предизборен период. Този подход позволява да бъде извършено пълноценна и всеобхватна оценка на всички ключови действия на регистрираните участници и на институциите. Съществен компонент от прилагания подход е и предоставянето на информация на гражданите и на институциите.

В изпълнение на този ангажимент са проведени две пресконференции, на които са оповестени междинни резултати от наблюдението. На 10 април и на 16 април 2013 година са представени резултати от оценка на дейността на институциите, обхващаща периода от датата на насрочване на изборите до първата седмица от предизборната кампания. Детайлна информация с констатациите може да бъде намерена на сайта на инициативата, в секция „Изпълнение на Пътна карта”, както и на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници”. В рамките на предизборната кампания се предвижда да бъдат организирани още две пресконференции. В рамките на изборния ден ще бъде предоставяна актуална информация относно докладваните сигнали за нарушения, а в седмицата след официалното обявяване на резултатите от гласуването ще бъдат обявени и обобщени данни от наблюдението в цялата страна.

Създаден е интернет сайт за инициативата www.archive2013.samizbiram.bg, на който се публикува актуална информация от наблюдението. Информация също се публикува в обособени секции на официалния сайт на Асоциация „Прозрачност без граници” www.transparency.bg – „Избори 2013” и „Новини”.

Представители на Асоциация „Прозрачност без граници” проведоха поредица от срещи с експерти на международни наблюдатели – Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В рамките на проведените срещи е представена оценка на законодателството и на контекста, в който се провеждат парламентарните избори, както и детайлна информация относно стандартите и методологията за извършване на наблюдението.