Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Съдействие на наблюдателите

Съдействие на наблюдателите

25.06.2013 г.
Принтирай

Клауза № 6: „Да оказват активно съдействие на независимите наблюдатели – представители на Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес, при извършване на наблюдението на финансирането на предизборната кампания и в изборния ден.”

Ефективното наблюдение на изборния процес не може да бъде осъществено в пълен мащаб без активното съдействие на участниците в предизборното състезание. Това се отнася както до осигуряването на възможност за съдействие в изборния ден, така и за съдействие в предизборната кампания. Чрез този ангажимент политическите партии и коалиции изразяват съгласието си да предоставят достъп на наблюдателите до документацията относно финансирането на предизборните кампании. Предоставянето на достъп до финансовата документация е още една допълнителна гаранция за реализиране на утвърдените международни стандарти за прозрачност, отчетност и контрол в тази сфера.

На официално отправената покана за провеждане на работни срещи и проверка на изпълнението на Договора се отзоваха следните политически партии: ПП „Граждани за европейско развитие на България”, ПП „Демократи за силна България”, ПП „Ред, законност и справедливост”, ПП „Българска социалистическа партия”, ПП „България на гражданите”, ПП „Партия на българските жени, ПП „Национално движение за стабилност и възход” и ПП „Новото време”. Партия „Новото време” се оттегли от официално участие в изборите, предвид което не може да бъде извършена оценка на реалното изпълнение на ангажиментите й по договора, а на декларираната готовност за съдействие. Реални действия по изпълнение на Договора осъществиха 5 партии: ГЕРБ, ДСБ, РЗС, БСП и ДБГ.