Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Сигнализиране за нарушения

Сигнализиране за нарушения

10.04.2013 г.
Принтирай

Клауза № 4: „Да алармират българската общественост, европейските и международните институции за установени нарушения на правата на българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване на гласове и други злоупотреби с избирателния процес.”

Един от основните ангажименти на неправителствените организации, обединени в инициативата на наблюдение на изборите, е да сигнализират институциите, които имат правомощията да санкционират за извършени изборни нарушения. В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници” проведе поредица от срещи с представители на Министерство на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ГД „ГРАО”. Въз основа на сключено споразумение за сътрудничество с МВР и официално изразени ангажименти за сътрудничество с Прокуратурата са установени механизми за предаване на получените сигнали за престъпления срещу правата на избирателите. На 19 април 2013 година бе проведена и среща с Централната избирателна комисия, в рамките на която са изяснени и детайлите относно правилата за работа на наблюдателите.

Асоциация „Прозрачност без граници” поддържа безплатна телефонна линия за сигнали за нарушения в предизборната кампания и в изборния ден. На 0800 11 224 гражданите могат да подават сигнали, а експерти на организацията извършват правна оценка на всеки казус и необходимите действия за неговото изясняване, насочване към институциите и т.н. На горещата телефонна линия гражданите могат да получат и допълнителна информация относно техните права в изборния процес, разяснения относно важни срокове и процедури, с които трябва да се съобразят, за да участват в изборния процес.

Към 24 април 2013 година два от сигналите са предадени към институциите, които имат правомощия да предприемат необходимите действия за отстраняване на нарушенията и санкциониране на извършителите.