Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Допълнителни обучения

Допълнителни обучения

25.06.2013 г.
Принтирай

Клауза № 2: „Да проведат допълнително обучение на своите представители в избирателните комисии, което се основава на обучението на Централната избирателна комисия и задълбочава техните знания относно правилата за провеждане на избори.”

Професионалната подготовка на членовете на избирателни комисии е предпоставка за по-ефективната организация на изборния процес и за редуциране на организационните нарушения в изборния ден. Резултатите от мониторинга на Асоциация „Прозрачност без граници” през 2009 година и през 2011 година показват устойчива тенденция, според която половината от констатираните нередности в изборния процес са свързани именно с организационни нарушения и неуредици. Част от установените проблеми се дължат на слабата професионална подготовка на членовете на избирателните комисии, като това важи с особена сила за секционните избирателни комисии.

Изпълнението на този ангажимент спомага за запълването на съществен дефицит в работата на изборната администрация. Провеждането на вътрешно-партийно обучение, основано на обучението на компетентните институции (ЦИК), съдейства за по-пълноценното информиране на членовете на комисиите относно основните правила на изборния процес и за адекватно изпълнение на техните задължения.

Тази клауза също е относима към парламентарно представените политически партии, предвид факта, че само те имат представители в избирателните комисии. Обучения на членовете на избирателните комисии са проведени от ГЕРБ, ДСБ и БСП, като следва да се подчертае, че някои от партиите са разработили детайлни инструкции за своите представители в комисиите, а също и за своите застъпници. Така например, БСП е разработила детайлни методически указания, които реферират към разпоредби в Изборния кодекс и посочват важни детайли от изборния процес, които следва да бъдат обект на внимание;  партията е провела най-широкообхватното обучение от 23 години насам, като в него са включени около 15 000 души.  Като част от редовно установената практика в партията, ДСБ също е провела допълнително обучение за своите представители в избирателните комисии. ГЕРБ е извършила обучение въз основа на методическите указания от ЦИК, като обучението е осъществено в малки групи по избирателни райони, с цел по-ефективна подготовка на членовете на комисиите.