Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Изследвания

Изследвания

24.06.2013 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” изготвя редица анализи и изследвания като част от своята кампания за наблюдение на избори.

На тази страница можете да намерите:

Индекс за прозрачност при финансирането на Избори 2013

Резултати от пред-електорално и пост-елекорално социологически изследвания

Основни констатации и изводи от наблюдението на Избори 2013

Доклад от наблюдението на Избори 2013