Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Наблюдение на институции

Наблюдение на институции

15.04.2014 г.
Принтирай

Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинг на изборите за Европейски парламент – 2014, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществява. То е част от цялостния процес по осъществяване на независим граждански мониторинг, включващ:

  • наблюдение на дейността на институциите, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите за Европейски парламент – изборната администрация (Централна избирателна комисия, районни и секционни избирателни комисии), Министерски съвет и Министерство на регионалното развитие, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Министерство на външните работи, Сметна палата, Съвет за електронни медии;
  • наблюдение на предизборните кампании на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати;
  • наблюдение в изборния ден, осъществявано със съдействието на  неправителствени организации-партньори, функциониращи на местно и регионално ниво на територията на избирателни райони от всички части на страната, както и на студенти от висшите училища в страната.

За актуална информация относно извършваното наблюдение на дейността на институциите следете секция „Новини“.

Наблюдение на парламентарни избори – 2013

Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинг на парламентарните избори, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществи. То е част от по-широка инициатива за независим граждански мониторинг, която включва:

  • наблюдение на дейността на институциите, които са ангажирани с подготовката и провеждането на изборите (основен инструмент за мониторинг и оценка на тяхната дейност е Пътна карта на изборния процес);
  • наблюдение на предизборните кампании на кандидатите за народни представители, издигнати от партиите, коалициите и инициативните комитети във всички избирателни райони на страната (основен инструмент за тяхното ангажиране в инициативата и за мониторинг на изпълнението на поетите ангажименти е Обществен договор за свободни, честни и демократични избори);
  • наблюдение в изборния ден, осъществено на територията на всички избирателни райони в страната, със съдействието на над 220 наблюдатели, които са официално регистрирани от Централната избирателна комисия (партньори при извършването на наблюдението са повече от 20 неправителствени организации, функциониращи на местно и регионално ниво).

За допълнителна информация относно извършеното наблюдение на дейността на институциите посетете секция “Виж още”, подсекции “Изпълнение на пътна карта” и “Доклад от наблюдението”.