Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Публичност на застъпниците

Публичност на застъпниците

25.06.2013 г.
Принтирай

Клауза № 4: „Да осигурят публичност на информацията относно броя на своите застъпници чрез публикуването й на интернет страницата си поне 3 дни преди провеждането на изборите.”

При провеждането на парламентарните избори през 2009 година, както и на местните и президентските избори през 2011 година, бяха констатирани редица нарушения, извършени от застъпници. Застъпниците се превърнаха в една от най-дискутираните проблематични фигури в изборния процес – част от тях бяха използвани като инструмент за контролиране на вота и оказване на натиск върху избирателите, а друга – като избиратели, при които кандидатите са намерили официална форма за заплащане, чрез заобикаляне на изискванията на закона. Това провокира Асоциация „Прозрачност без граници”да формулира предложения за промени в Изборния кодекс и да се застъпва последователно за извършване на законови промени, които да ограничат възможностите за злоупотреби. Промените в Изборния кодекс въведоха значим елемент на публичност, като информацията за застъпниците на партиите се публикува на сайта на съответната РИК.

В същото време, обаче,  липсват данни относно общия брой на застъпниците на всяка партия и коалиция на национално ниво. Изпълнението на ангажиментите по клауза №4 от Договора би осигурила възможност наблюдателите и медиите да се информират своевременно за общия брой на застъпници мобилизирани в изборния процес, чрез публикуването на данни на съответния интернет сайт.

Проверката на интернет сайтовете на партиите показа, че нито една от партиите не беше публикувала списъка на застъпниците на своята интернет страница. Общите оценки на представителите на петте партии са, че информацията, предоставена на съответните районни избирателни комисии, представлява изпълнение на този принцип. Също така, според представители на ДСБ, РЗС и ДБГ, допълнително препятствие за изпълнението на този ангажимент е бил и фактът, че регистрацията на застъпници в съответните РИК е протичала бавно, в това число и в изборния ден, а замяната на застъпници до последния момент не е позволявала съставянето на точна база данни три дни преди изборния ден.